Thermografische inspectie

Wat is een thermografische inspectie?

Als hulpmiddel en /of aanvullende onderzoek bij elke inspecties kunnen wij gebruik maken van een warmtebeeldcamera. Door middel van thermografisch onderzoek van de verbindingen in de verdelers en besturingskasten kunnen risico´s opgespoord worden.

Slechte verbindingen, overbelastingen en mogelijke storingen kunnen op deze manier in een vroeg stadium ontdekt worden. De inspectie wordt uitgevoerd door een minimaal Level 1 gecertificeerd thermografist of onder toezicht daarvan.

Wat is het resultaat?

Na uitvoering van een thermografische inspectie levert BenK Elektrotechnisch Adviesbureau een uitgebreide rapportage waarin de opdrachtgever inzicht krijgt in de mate van veiligheid in het vastgoedobject. Bij eventuele tekortkomingen wordt een advies gegeven over de te nemen maatregelen. Het einddoel is uiteraard een veilige arbeidsplaats. Bovendien kan het rapport als een inspectiebewijs dienen richting de verzekering.

Wat zijn de voordelen van een thermografische inspectie?

  • Het voorkomen van toekomstige storingen en dus vermijden van ongevallen en/of verstoringen van de bedrijfsvoering.
  • Het is contactloos.
  • Met een inspectierapport kan aangetoond worden dat er invulling is gegeven aan de verantwoordelijkheden t.a.v. veilige bedrijfsvoering op het gebied van elektrotechnische installaties.
  • Desgewenst kan de verzekeringsmaatschappij geïnformeerd over de status van de installatie.

Hoe vaak een thermografische inspectie uitvoeren?

NEN3140 geeft via een scoresysteem een maat voor de frequentie van inspecties. Bij kantooromgevingen kan dit om de 4 jaar zijn, bij meer risicovolle, vochtige en/of industriële omgevingen kan dit oplopen tot ééns per jaar. De thermografische inspectie wordt nu als een aanvullend onderzoek aangemerkt bij een elektrische inspectie. Wij kunnen u hierover adviseren.

Hoeveel hinder geeft een thermografische inspectie?

In de regel vormt de uitvoering van de thermografische inspectie geen belemmering van de dagelijkse bedrijfsvoering. Er kan echter niet worden uitgesloten dat delen van de installatie tijdelijk spanningsloos moeten worden gemaakt, bij het openen van verdeelinrichtingen met een vergrendelbare hoofdschakelaar. Wij overleggen hierover met de installatieverantwoordelijke of contactpersoon van de opdrachtgever.

Thermografische inspectie kosten.

De prijs van een thermografische inspectie is afhankelijk van:

  • de branche waarin uw bedrijf werkzaam is;
  • het aantal verdeelinrichtingen (meterkasten).

Onze diensten

Contact

BenK Elektrotechnisch Adviesbureau
Rijksstraatweg 267
3222 KE Hellevoetsluis

+ 31 (0) 6 15 15 05 49
benkadvies@gmail.com

We zijn aangesloten bij:

Certificeringen

  • Scios en DEKRA scope 8
  • Scios en DEKRA scope 10 
  • InstallQ erkend inspectiebedrijf 

 

Bekijk certificaten »