Scope 8 inspectie

Wat is een scope 8 inspectie?

Een scope 8 keuring is een methodiek op basis van de NEN3140 en NEN1010 om te beoordelen of de elektrotechnische installatie nog voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. Met deze scope 8 keuring kijken we naar het elektrisch materieel of deze nog voldoet aan de NEN1010 die van het jaar aanleg van toepassing waren, dit noemen we ook wel volgens rechtend verkregen niveau.

Vanuit de Arbeidsomstandigheden besluit dient iedere werkgever of eigenaar een veilige werkplek aan te bieden aan de werknemers of de omgeving. met de scope 8 keuring voldoet de werkgever aan deze wetgeving als de elektrotechnische installatie is gekeurd volgens scope 8.  Al onze inspecteurs zijn SCIOS Scope 8 voor  en gediplomeerd om deze inspectie te  mogen uitvoeren.

Is een scope 8 inspectie verplicht?

Een scope 8  keuring is in grote lijnen wettelijk verplicht. Vanuit de Arbeidsomstandighedenbesluit dient iedere eigenaar of de werkgever ervoor te zorgen dat de omgeving waar wordt gewerkt veilig dient te zijn. Dit is een breed begrip, op elektrotechnisch vlak dient de elektrotechnische installatie veilig te zijn voor mens en  levende have. Bij een Scope 8 keuring beoordelen we of de elektrische installatie nog voldoet aan de gestelde veiligheidseisen.

Hoe gaat een scope 8 inspectie in zijn werk?

De communicatie met de opdrachtgever en de contactpersoon staat centraal. Bij de opname van de scope 8 keuring wordt de werkwijze m.b.t. de scope 8 keuring en risico’s besproken. Na de keuring worden de bevindingen welke in het rapport staat vermeld met de contactpersoon besproken, hierdoor wordt bewustwording gestimuleerd van een veilige elektrotechnische installatie. Het uiteindelijke resultaat van een scope 8 keuring is een rapportage met expliciete beschrijving van de risico’s die de veiligheid kan beïnvloeden.  Dit noemen we negatief rapporteren, alle meetwaarden worden ook gerapporteerd.

De scope 8 keuring, in tegenstelling tot een scope 10 keuring, dienen wij als inspectiebedrijf de keuring niet af te melden in het SCIOS systeem. In dit systeem zijn alle keuringen vermeld en alleen daarvoor aangewezen partijen mogen in dit systeem werken of kijken. Indien er constateringen zijn aangetroffen dient er een herkeuring gedaan te worden als de constateringen zijn verholpen.

Wat verwacht SCIOS van U?

SCIOS heeft als doelstelling om geen uitsluitingen bij een scope 18 keuring te hebben, dit betekend dat alle installatiedelen en metingen beoordeeld dienen te worden. Daarentegen mogen we volgens de NEN3140 wel steekproefsgewijs metingen uitvoeren welke dan in het rapport wordt weergegeven. SCIOS heeft een algemeen schijven opgesteld in het kwaliteitssysteem waar u als opdrachtgever aan dient te voldoen.

Communicatie naar de klant

Bij een scope 8 inspectie moet de elektrische installatie uitbedrijf genomen worden i.v.m. bepaalde inspectie-items. Om dit goed te communiceren naar de klant kan onderstaande tekst worden gebruikt.

Spanningsloos maken van de installatie

Het is voor het beoordelen van het brandrisico van belang dat een volledige inspectie uitgevoerd kan worden. Hiervoor dienen alle gebouwen, ruimten en schakelkasten / verdeelinrichtingen / groepenkasten toegankelijk te zijn.

Voor het uitvoeren van metingen is het noodzakelijk dat de elektrische installatie (schakelkast / verdeelinrichting / groepenkast) enige tijd spanningsloos worden gemaakt. Dit in verband met het veilig kunnen uitvoeren van de visuele controle, en het uitvoeren van metingen en beproevingen. Het uitschakelen van elektrische installaties (of delen ervan) gebeurt in overleg met de gebruiker ter plaatse.

Het is aan de opdrachtgever om zorg te dragen, dat de elektrische arbeidsmiddelen en toestellen uitgeschakeld kunnen worden. BenK Elektrotechnisch Adviesbureau bv is niet verantwoordelijk voor gevolgschade die voortkomt uit het inschakelen of uitschakelen van de installaties.

Indien gebouwen, ruimten of technische installaties niet toegankelijk zijn of niet spanningsloos gemaakt kunnen worden, dan kan de inspectie niet volledig worden afgerond, kan er geen compleet inspectierapport worden gemaakt. 

Wij verzoeken u daarom de inspectie voor te bereiden en er zorg voor te dragen:

  • dat alle gebouwen en ruimten toegankelijk zijn;
  • dat schakelkasten / verdeelinrichtingen / groepenkasten toegankelijk zijn;
  • dat uw organisatie is geïnformeerd over en voorbereid is op het afschakelen van de spanning

Scope 8 inspectie kosten

De prijs van een scope 8 keuring is afhankelijk van:

  • de branche waarin uw bedrijf werkzaam is;
  • de vloeroppervlakte van uw bedrijf (BVO in m2);
  • het aantal elektrische installaties (meterkasten).
  • Aantal vast opgestelde machines (draaibank, hefbrug e.d.)

Branch / Doelgroep

Vloeroppervlakte

Aantal groepenlasten

Richtprijs

Horeca, Detailhandel,Opslag, Stalling, Kantoor, Werkplaats, Landbouw, Veeteelt, scholen etc.

t/m 600 m²

1

€ 400,-

601 m² t/m 2000 m²

2

€ 640,-

2001 m² t/m 3000 m²

5

€ 820,-

3001 m² t/m 4500 m²

8

€ 1290,-

4501 m² t/m 9500 m²

11

€ 1570,-

Meer dan 9500 m²

Meer dan 11

Vraag naar de prijs

Onze diensten

Contact

BenK Elektrotechnisch Adviesbureau
Rijksstraatweg 267
3222 KE Hellevoetsluis

+ 31 (0) 6 15 15 05 49
benkadvies@gmail.com

We zijn aangesloten bij:

Certificeringen

  • Scios en DEKRA scope 8
  • Scios en DEKRA scope 10 
  • InstallQ erkend inspectiebedrijf 

 

Bekijk certificaten »