NEN1010 opleveringsinspectie

Wat is een NEN1010 opleveringsinspectie?

Elke nieuwe installatie moet volgens de NEN 1010 deel 6 vóór dat men deze in gebruik neemt (lees onder spanning zet) worden geïnspecteerd. Bij elke wijziging of uitbreiding van een bestaande installatie moet worden vastgesteld dat de wijziging of uitbreiding voldoet aan geldende normen, en dat de wijziging of uitbreiding de bestaande installatie niet nadelig beïnvloedt.

De meeste nieuwe installaties en wijziging of uitbreiding zullen geïnspecteerd worden door de installateur zelf, maar diegene die een onafhankelijk oordeel wenst kan door ons de inspectie laten uitvoeren.

Is een NEN1010 opleveringsinspectie verplicht?

Vóór dat men een nieuwe installatie of een nieuw installatiedeel in gebruik neemt moet deze zijn gecontroleerd om vast te stellen of de installatie veilig en conform ontwerp van de huidige NEN1010 aangelegd is. Hierbij even een kanttekening dat de NEN1010 is aangewezen in het bouwbesluit, dus dienen we aan deel 6 van de NEN1010 te voldoen.

In tegenstelling tot de inspectie van een bestaande installatie, waar men gebruik kan maken van een steekproefmethode, moeten bij nieuwe installaties alle onderdelen worden gecontroleerd.De resultaten van een dergelijke “nul inspectie of een EBI” worden in een rapport vermeld welke wordt bewaard door de eigenaar van de installatie.

Hoe gaat een NEN1010 opleveringsinspectie in zijn werk?

De communicatie met de opdrachtgever en de contactpersoon staat centraal. Bij een NEN1010 opleveringsinspectie is het van belang dat de inspectie op het juiste moment wordt uitgevoerd. Hier bedoelen wij mee dat we graag de inspectie komen uitvoeren voordat de gehele installatie al onder spanning staat.

Wij willen graag eerst de verdeelinrichting inspecteren en meten voordat deze in bedrijf wordt genomen. Ook tekeningen zijn van belang, deze dienen bij de opleveringsinspectie up to date te zijn. Het resultaat van een nen1010 opleveringsinspectie is een rapportage met beschrijving van de gebreken welke niet voldoen aan de normering.

Wat verwachten wij van u?

Dat u tijdig aangeeft wanneer de installatie onder spanning wordt gezet zodat wij tijdig de metingen kunnen gaan uitvoeren. Ook een deelinspectie zou een oplossing kunnen zijn om deel voor deel de nieuwe installatie te inspecteren. Vaak is dit de meest zinvolle manier om een nen1010 opleveringsinspectie uit te voeren.

Natuurlijk dat wij de tekeningen van de nieuwe installatie tot onze beschikking krijgen, dit is immers ons vertrekpunt van de nen1010 opleveringsinspectie.

Spanningsloos maken of spanning inschakelen van de installatie

Het is van belang dat er een volledige inspectie uitgevoerd kan worden. Hiervoor dienen alle gebouwen, ruimten en schakelkasten / verdeelinrichtingen / groepenkasten toegankelijk te zijn.

Voor het uitvoeren van metingen is het noodzakelijk dat de elektrische installatie (schakelkast / verdeelinrichting / groepenkast) enige tijd spanningsloos worden gemaakt. Dit in verband met het veilig kunnen uitvoeren van de visuele controle, en het uitvoeren van metingen en beproevingen. Het uitschakelen van elektrische installaties (of delen ervan) gebeurt in overleg met de gebruiker ter plaatse.

Het is aan de opdrachtgever om zorg te dragen, dat de elektrische toestellen uitgeschakeld of afgekoppeld zijn. BenK Elektrotechnisch Adviesbureau bv is niet verantwoordelijk voor gevolgschade die voortkomt uit het inschakelen of uitschakelen van de installaties.

Wij verzoeken u daarom de inspectie voor te bereiden en er zorg voor te dragen:

  • dat alle gebouwen en ruimten toegankelijk zijn;
  • dat schakelkasten / verdeelinrichtingen / groepenkasten toegankelijk zijn;
  • dat uw organisatie is geïnformeerd over en voorbereid is op het afschakelen of inschakelen van de spanning;
  • dat er tekeningen beschikbaar worden gesteld.

NEN1010 opleveringsinspectie kosten

De prijs van een nen1010 opleveringsinspectie is afhankelijk van:

  • de branche waarin uw bedrijf werkzaam is;
  • de vloeroppervlakte van uw bedrijf (BVO in m2);
  • het aantal elektrische installaties (meterkasten).

Branch / Doelgroep

Vloeroppervlakte

Aantal groepenlasten

Richtprijs

Horeca, Detailhandel,Opslag, Stalling, Kantoor, Werkplaats, Landbouw, Veeteelt, scholen etc.

t/m 600 m²

1

€ 400,-

601 m² t/m 2000 m²

2

€ 640,-

2001 m² t/m 3000 m²

5

€ 820,-

3001 m² t/m 4500 m²

8

€ 1290,-

4501 m² t/m 9500 m²

11

€ 1570,-

Meer dan 9500 m²

Meer dan 11

Vraag naar de prijs

Onze diensten

Contact

BenK Elektrotechnisch Adviesbureau
Rijksstraatweg 267
3222 KE Hellevoetsluis

+ 31 (0) 6 15 15 05 49
benkadvies@gmail.com

We zijn aangesloten bij:

Certificeringen

  • Scios en DEKRA scope 8
  • Scios en DEKRA scope 10 
  • InstallQ erkend inspectiebedrijf 

 

Bekijk certificaten »