NEN8025 woninginspectie

Wat is een NEN8025 woninginspectie?

Vroeger controleerden de Inspecteurs van energiebedrijven op de algehele veiligheid van installaties van de woningen. Na 2000 namen de energiebedrijven geen verantwoording meer op het kluswerk van de gemiddelde  huiseigenaar. Het gevolg van de klussers is dat er gevaarlijke situaties kunnen zijn ontstaan waarop niemand meer zicht heeft.

Uit diverse onderzoeken van woninginstallaties is gebleken dat er sprake is van een serieus veiligheidsrisico. Manco’s die werden geconstateerd op het gebied van de installaties zijn onder andere:

 • Onvoldoende ventilatie in ruimten met gastoestellen;

 • Foutieve uitbreiding van het elektriciteitsnet;

 • Direct aanrakingsgevaar met elektrische apparaten of bedrading;

 • Foutieve aarding;

 • Brandgevaar ten gevolge van overbelasting en slechte verbindingen.

Bovendien zijn er ook nog veiligheidsproblemen met betrekking tot rookkanalen, bereikbaarheid van kruipruimten en de water technische installatie.kortom er was tijd voor een inspectiemethodiek om deze gevaren de kunnen beoordelen.

Is een NEN8025 woninginspectie verplicht?

De branchevereniging van installateurs (Techniek Nederland) heeft een keuringsmethode ontwikkelt, de NEN8025. Aan de hand van deze norm word uw gas-, water- en elektra-installatie gecontroleerd op gebreken. Indien onze inspecteur niets afwijkends constateert, is uw woning goedgekeurd en is er geen bezwaar tegen gebruik van de woning. U kunt u ervan uit gaan dat het veiligheidsniveau gewaarborgd is.

Indien uit inspectie blijkt dat er aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om het veiligheidsniveau te kunnen waarborgen, kan de inspecteur u adviseren om een eventuele reparatie uit te laten voeren door een erkend installatie bedrijf. De kosten die uit deze eventuele reparatie voortvloeien zijn voor u als huiseigenaar. Indien de reparatie naar behoren is uitgevoerd, vind er een herkeuring plaats.

Net als bij de APK voor auto’s is er ook een APK van uw elektrische installatie. Deze is niet verplicht maar zoals bij elke elektrotechnische installatie, u dient aan te tonen dat uw installatie veilig is voor gebruik. De woningcorporaties dienen aan de zorgplicht te voldoen, hierdoor dienen zij aan te tonen als eigenaar van het object dat deze veilig zijn voor gebruik (bewoning).

Voor meer informatie over deze woninginspectie kunt u contact met ons opnemen.

Hoe gaat een NEN8025 woninginspectie in zijn werk?

De communicatie met de opdrachtgever en de contactpersoon staat centraal. Bij een NEN8025 woninginspectie is het van belang dat de inspectie op het juiste moment wordt uitgevoerd. Hier bedoelen wij mee dat we graag de inspectie komen uitvoeren  als het object niet bewoont is. 

De zogenoemde mutatiewoningen.  Indien dit niet anders kan zullen er duidelijke afspraken met de bewoners en inspectiebedrijf moeten worden gemaakt op de uit te voeren inspectie zo efficiënt als mogelijk uit te voeren.

Wat verwachten wij van U?

U verzorgd de communicatie tussen huurder en inspectiebedrijf, U geeft tijdig aan wanneer de installatie kan worden geïnspecteerd. Let op  dat het gas en elektra enig moment niet gebruikt kan worden i.v.m. metingen die wij als inspectiebedrijf moeten uitvoeren.

Spanningsloos maken of spanning inschakelen en gasloos maken van de installatie

Het is van belang dat er een volledige inspectie uitgevoerd kan worden. Hiervoor dienen alle gebouwen, ruimten en schakelkasten / verdeelinrichtingen / groepenkasten toegankelijk te zijn.

Voor het uitvoeren van metingen is het noodzakelijk dat de elektrische installatie of gasinstallatie (schakelkast / verdeelinrichting / groepenkast) enige tijd spanningsloos en of gasloos worden gemaakt. Dit in verband met het veilig kunnen uitvoeren van de visuele controle, en het uitvoeren van metingen en beproevingen.

Het uitschakelen van elektrische installaties (of delen ervan) gebeurt in overleg met de gebruiker ter plaatse.

Het is aan de opdrachtgever om zorg te dragen, dat de elektrische toestellen uitgeschakeld of afgekoppeld zijn. BenK Elektrotechnisch Adviesbureau bv is niet verantwoordelijk voor gevolgschade die voortkomt uit het inschakelen of uitschakelen van de installaties.

Wij verzoeken u daarom de inspectie voor te bereiden en er zorg voor te dragen:

 • dat alle gebouwen en ruimten toegankelijk zijn;
 • dat schakelkasten / verdeelinrichtingen / groepenkasten toegankelijk zijn;
 • dat uw organisatie is geïnformeerd over en voorbereid is op het afschakelen of inschakelen van de spanning;

NEN8025 woninginspectie kosten

De prijs van een nen8025 woninginspectie is afhankelijk van:

 • de locatie van de woning;
 • de grote van de woning;
 • het aantal woningen welke er op 1 dag kan worden geïnspecteerd;
 • of de woning leeg of bewoond is.

Neem contact met ons op voor eventueel meer informatie over het inspecteren van woningen.

Onze diensten

Contact

BenK Elektrotechnisch Adviesbureau
Rijksstraatweg 267
3222 KE Hellevoetsluis

+ 31 (0) 6 15 15 05 49
benkadvies@gmail.com

We zijn aangesloten bij:

Certificeringen

 • Scios en DEKRA scope 8
 • Scios en DEKRA scope 10 
 • InstallQ erkend inspectiebedrijf 

 

Bekijk certificaten »