SCIOS scope 10 verzekering inspectie

Wat is een scope10 inspectie?

Een scope 10 keuring is een methodiek welke door veel verzekeringsmaatschappijen als verplicht wordt gesteld. Met deze scope 10 methodiek kijken we naar het elektrisch materieel en brandbare materialen en welke risico’s daar kunnen ontstaan op brand.

Vanuit de Nederlandse Technische Afspraken, de NTA8220, zijn een aantal belangrijke zaken opgenomen hoe we deze keuring dienen uit te voeren. Onze inspecteurs zijn daar speciaal voor opgeleid en gediplomeerd om brandrisico’s op te sporen en te rapporteren.

Is een scope 10 inspectie verplicht?

Een scope 10 keuring is niet wettelijk verplicht. Vanuit de wetgeving dient iedere eigenaar of de directie ervoor te zorgen dat de omgeving waar wordt gewerkt veilig dient te zijn. Dit is een breed begrip, op elektrotechnisch vlak dient de elektrotechnische installatie veilig te zijn voor het gebruik ervan. Scope 10 keuring kijken we slechts alleen naar het brandrisico.

Omdat de verzekering dit kan eisen in hun brandverzekeringspolis, ontstaat er een privaat rechtelijke verplichting waar de verzekeringnemer aan moet voldoen. Dus als de verzekering dit eist dient u hier aan te voldoen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar uw verzekeraar.

Hoe gaat een scope 10 inspectie in zijn werk?

De communicatie met de opdrachtgever en de contactpersoon staat centraal. Bij de opname van de scope 10 keuring wordt de werkwijze m.b.t. de scope 10 keuring en risico’s besproken. Bij de evaluatie van het rapport wordt bewustwording gestimuleerd aan de hand van de constateringen welke gevonden zijn. Het resultaat van een scope 10 keuring is een rapportage met expliciete beschrijving van de risico’s die een brand kunnen veroorzaken.  Dit noemen we negatief rapporteren, alle meetwaarden die goed zijn, bewaren wij voor u in ons archief en is ten alle tijde opvraagbaar.

Na de scope 10 keuring dienen wij als inspectiebedrijf de keuring af te melden in het SCIOS systeem. In dit systeem zijn alle keuringen vermeld en alleen daarvoor aangewezen partijen mogen in dit systeem werken of kijken. Indien er constateringen zijn aangetroffen dient er een herkeuring gedaan te worden als de constateringen zijn verholpen.

Wat verwachten SCIOS van U?

SCIOS heeft als doelstelling om geen uitsluitingen bij een scope 10 keuring te hebben, dit betekend dat alle installatiedelen beoordeeld dienen te worden. SCIOS heeft een algemeen schijven opgesteld in het kwaliteitssysteem waar u als opdrachtgever aan dient te voldoen.

Communicatie naar de klant

Bij een scope 10 inspectie moet de elektrische installatie uitbedrijf genomen worden i.v.m. bepaalde inspectie-items. Om dit goed te communiceren naar de klant kan onderstaande tekst worden gebruikt.

Spanningsloos maken van de installatie

Het is voor het beoordelen van het brandrisico van belang dat een volledige inspectie uitgevoerd kan worden. Hiervoor dienen alle gebouwen, ruimten en schakelkasten / verdeelinrichtingen / groepenkasten toegankelijk te zijn.

Voor het uitvoeren van metingen is het noodzakelijk dat de elektrische installatie (schakelkast / verdeelinrichting / groepenkast) enige tijd spanningsloos worden gemaakt. Dit in verband met het veilig kunnen uitvoeren van de visuele controle, en het uitvoeren van metingen en beproevingen. Het uitschakelen van elektrische installaties (of delen ervan) gebeurt in overleg met de gebruiker ter plaatse.

Het is aan de opdrachtgever om zorg te dragen, dat de elektrische arbeidsmiddelen en toestellen uitgeschakeld kunnen worden. BenK Elektrotechnisch Adviesbureau bv is niet verantwoordelijk voor gevolgschade die voortkomt uit het inschakelen of uitschakelen van de installaties.

Indien gebouwen, ruimten of technische installaties niet toegankelijk zijn of niet spanningsloos gemaakt kunnen worden, dan kan de inspectie niet worden afgerond, kan er geen inspectierapport worden gemaakt en kan de installatie niet worden afgemeld op het SCIOS portaal. Daarmee wordt niet voldaan aan de eisen van de verzekeraar.

Wij verzoeken u daarom de inspectie voor te bereiden en er zorg voor te dragen:

  • dat alle gebouwen en ruimten toegankelijk zijn;
  • dat schakelkasten / verdeelinrichtingen / groepenkasten toegankelijk zijn;
  • dat uw organisatie is geïnformeerd over en voorbereid is op het afschakelen van de spanning

Scope 10 inspectie kosten

De prijs van een scope 10 keuring is afhankelijk van:

  • de branche waarin uw bedrijf werkzaam is;
  • de vloeroppervlakte van uw bedrijf (BVO in m2);
  • het aantal elektrische installaties (meterkasten).
  • Aantal vast opgestelde machines (draaibank, hefbrug e.d.)

Branch / Doelgroep

Vloeroppervlakte

Aantal groepenlasten

Richtprijs

Horeca, Detailhandel,Opslag, Stalling, Kantoor, Werkplaats, Landbouw, Veeteelt, scholen etc.

t/m 600 m²

1

€ 400,-

601 m² t/m 2000 m²

2

€ 640,-

2001 m² t/m 3000 m²

5

€ 820,-

3001 m² t/m 4500 m²

8

€ 1290,-

4501 m² t/m 9500 m²

11

€ 1570,-

Meer dan 9500 m²

Meer dan 11

Vraag naar de prijs

Onze diensten

Contact

BenK Elektrotechnisch Adviesbureau
Rijksstraatweg 267
3222 KE Hellevoetsluis

+ 31 (0) 6 15 15 05 49
benkadvies@gmail.com

We zijn aangesloten bij:

Certificeringen

  • Scios en DEKRA scope 8
  • Scios en DEKRA scope 10 
  • InstallQ erkend inspectiebedrijf 

 

Bekijk certificaten »